Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Pszczyna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Pszczyna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Pszczyna.

Mapa Geoportal Pszczyna
Mapa z granicą gminy Pszczyna
herb gminy Pszczyna

Dane urzędu

Urząd Miejski w PszczynieRynek 2Pszczyna, 43-200

Tel: 32 4493900

Fax: 32 4493955

E-mail: pszczyna@pszczyna.pl

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Numer TERYT gminy Pszczyna: 2410053

Witryna: www.pszczyna.pl

Władze lokalne: Burmistrz Dariusz Skrobolpszczyna@pszczyna.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Pszczyny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Pszczyna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Pszczyna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Pszczyny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Pszczyny, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Pszczyny

Gmina Pszczyna w liczbach

Powierzchnia gminy Pszczyna*

175 km2

493 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Pszczyna*

52 823 mieszkańców

86 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Pszczyna*

302 mieszkańców na km2

330 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Pszczyna

Geoportal Pszczyna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Pszczyna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Pszczyna.

Dostęp do danych Geoportalu Pszczyna

Jak powstał Geoportal gminy Pszczyna?

Geoportal Pszczyna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Pszczyna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Pszczyna.

Geoportal Pszczyna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Pszczyna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Pszczyna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Pszczyna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Pszczyna?

Informacje na Geoportalu Pszczyna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Pszczyna?

Korzyści z Geoportalu Pszczyna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Pszczyna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Pszczyna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Pszczyna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Pszczynie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Pszczyny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Pszczyna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Pszczyna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Pszczyna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Pszczyny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Pszczyny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Pszczyna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Pszczyna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Pszczynie.

  Geoportal gminy Pszczyna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Pszczyna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Pszczynie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Pszczyna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Pszczynie.

  W Geoportalu Pszczyna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Pszczyna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Pszczynie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Pszczyna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Pszczyna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Pszczyna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Pszczyna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Pszczyna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Pszczyna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Pszczyna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Pszczyna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Pszczynie. W Geoportalu gminy Pszczyna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Pszczynie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Pszczyna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Pszczyna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Pszczyna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Pszczyna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Pszczyna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Pszczyna.

 • Zabytki w gminie Pszczyna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Pszczyna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Pszczyna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Pszczyna.

 • Informacje o wyborach w gminie Pszczyna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Pszczyna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Pszczyna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Pszczyna dla mieszkańców

Geoportal Pszczyna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Pszczyna. Na mapie Pszczyny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Pszczyna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Pszczyna. Korzystając z map Geoportalu gminy Pszczyna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Pszczyna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Pszczyna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Pszczyna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu